ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาเกาหลี ระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาจีน ระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาอังกฤษ ระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาสเปนระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษารัสเซียระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาเวียตนามระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาอินโดนีเซียระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)
ภาษาพม่าระดับต้น กลาง สูง
4.7
(1021)