×
ติวสอบ JLPT N3 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
8 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 2 เรียนวันอังคาร, พฤหัส 20.00 น.
0 10
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน วันจันทร์ พุธ 20.00 น.
5 10
฿1,900 รุ่นที่ 4
เรียนกับครูพีทผู้เขียนหนังสือ จันทร์ พุธ 20.00 น.
5 30
฿990 รุ่นที่ 5
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
1 20
฿1,900 รุ่นที่ 14
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 19.00 น.
5 30
฿1,900 รุ่นที่ 3
สำหรับเตรียมสอบและใช้งาน เรียนเสาร์ อาทิตย์ 19.00 น.
10 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 13.00 น.
2 20
฿1,900 รุ่นที่ 31
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันจันทร์ พุธ 20.00 น.
1 20
฿1,900 รุ่นที่ 7
เรียนคันจิสำหรับสอบ N5,N4 เรียนเสาร์ อาทิตย์ 9.00
10 20
฿1,500 รุ่นที่ 2
ติวสอบ JLPT N5 เรียนอังคาร, ศุกร์ 20.00 น.
6 20
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 08.00 น.
7 10
฿1,900 รุ่นที่ 1
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวัน อังคาร พฤหัส 20.00 น.
9 20
฿1,500 รุ่นที่ 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2A เรียน วันจันทร์ พุธ 20.00 น.
7 10
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน จันทร์, พุธ 20.00 น.
2 10
฿1,900 รุ่นที่ 5
สรุปไวยากรณ์ เรียนวัน เสาร์ อาทิตย์ 09.00 น.
12 20
฿1,900 รุ่นที่ 2
เรียนกับครูพีทผู้เขียนหนังสือ อังคาร พฤหัส 20.00 น.
30 30
฿990 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันศุกร์ เสาร์ 20.00
37 30
฿1,900 รุ่นที่ 30
การท่องเที่ยว ซื้อของ เจรจาธุรกิจ เน้นสนทนา
1 1
฿4,000 รุ่นที่ 1
คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสด + บันทึกย้อนหลัง
1 1
฿600 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00 น.
22 20
฿1,900 รุ่นที่ 8
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
24 20
฿1,900 รุ่นที่ 13
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน จันทร์ พุธ 20.00 น.
15 10
฿1,900 รุ่นที่ 9
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1B เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ 10.00 น.
8 10
฿1,900 รุ่นที่ 1
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนวัน เสาร์ อาทิตย...
36 20
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1B เรียน วันอังคาร, พฤหัส 20.0...
8 5
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
40 30
฿1,900 รุ่นที่ 29
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2A เรียน วันจันทร์ พุธ 20.00 น.
7 10
฿1,900 รุ่นที่ 1
เรียนคันจิพื้นฐานสำหรับสอบ N5 เรียนเสาร์, อาทิตย์ 9.00
25 20
฿990 รุ่นที่ 2
คอร์สเตรียมสอบ เรียนวัน เสาร์ อาทิตย์ 09.00
21 10
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1B เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี 20.00 น.
12 10
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน วันอังคาร พฤหัส 20.00 น.
15 10
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00 น.
28 20
฿1,900 รุ่นที่ 6
เรียนกับครูพีทผู้เขียนหนังสือ อังคาร พฤหัส 20.00 น.
41 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
17 10
฿1,900 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
50 30
฿1,900 รุ่นที่ 28
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวัน อังคาร พฤหัส 20.00 น.
24 10
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
38 30
฿1,900 รุ่นที่ 12
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวัน อังคาร 20.00 น.
71 50
ฟรี รุ่นที่ 1
คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสด + บันทึกย้อนหลัง
1 1
฿500 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
22 20
฿1,900 รุ่นที่ 7
เรียนกับครูพีทผู้เขียนหนังสือ จันทร์ พุธ 20.00 น.
22 20
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน จันทร์ พุธ 20.00 น.
11 10
฿1,900 รุ่นที่ 8
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 18.00 น.
45 30
฿1,500 รุ่นที่ 2
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน เสาร์ อาทิตย์ 10.00 น.
127 90
ฟรี รุ่นที่ 7
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00
30 20
฿1,900 รุ่นที่ 27
ติวสอบ JLPT N5 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 9.00 น.
18 10
฿1,500 รุ่นที่ 2
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน จันทร์ พุธ 20.00 น.
98 50
ฟรี รุ่นที่ 5
ประหยัดเรียนหนังสือภาษาไทย รอบเสาร์อาทิตย์ 9.00 น.
10 10
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนอังคาร, พฤหัส 20.00
25 20
฿1,900 รุ่นที่ 11
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
21 10
฿1,900 รุ่นที่ 6
คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสด + บันทึกย้อนหลัง
1 1
฿5,000 รุ่นที่ 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน อังคาร, พฤหัส 20.00 น.
14 10
฿1,900 รุ่นที่ 7
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันจันทร์ ศุกร์ 09.00
8 5
฿1,900 รุ่นที่ 10
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
24 20
฿1,900 รุ่นที่ 26
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1B เรียน วันจันทร์, พุธ 20.00 น.
9 5
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
10 10
฿1,900 รุ่นที่ 5
เรียนคันจิสำหรับสอบ N5,N4 เรียนพุธ ศุกร์ 20.00
20 10
฿1,500 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ พฤหัส 20.00
23 20
฿1,900 รุ่นที่ 25