×
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
1 10
฿1,900 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
0 20
฿1,900 รุ่นที่ 28
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
3 20
฿1,900 รุ่นที่ 12
ภาษาจีนระดับต้น 1B เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี 20.00 น.
1 10
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
3 10
฿1,900 รุ่นที่ 7
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1B เรียน วันอังคาร, พฤหัส 20.0...
1 5
฿1,900 รุ่นที่ 1
เรียนกับครูพีทผู้เขียนหนังสือ จันทร์ พุธ 20.00 น.
0 20
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00 น.
1 10
฿1,900 รุ่นที่ 6
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน จันทร์ พุธ 20.00 น.
2 10
฿1,900 รุ่นที่ 8
ติวการอ่านเพื่อเสริมการพูด สำหรับผู้เรียนจบ มินนะ 2
7 20
฿1,500 รุ่นที่ 1
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 18.00 น.
17 10
฿1,500 รุ่นที่ 2
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน เสาร์ อาทิตย์ 10.00 น.
34 90
ฟรี รุ่นที่ 7
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00
22 20
฿1,900 รุ่นที่ 27
ติวสอบ JLPT N5 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 9.00 น.
6 10
฿1,500 รุ่นที่ 2
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน จันทร์ พุธ 20.00 น.
90 50
ฟรี รุ่นที่ 6
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน จันทร์ พุธ 20.00 น.
96 50
ฟรี รุ่นที่ 5
ประหยัดเรียนหนังสือภาษาไทย รอบเสาร์อาทิตย์ 9.00 น.
8 10
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนอังคาร, พฤหัส 20.00
20 20
฿1,900 รุ่นที่ 11
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
14 10
฿1,900 รุ่นที่ 6
คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสด + บันทึกย้อนหลัง
1 1
฿5,000 รุ่นที่ 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน อังคาร, พฤหัส 20.00 น.
11 10
฿1,900 รุ่นที่ 7
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันจันทร์ ศุกร์ 09.00
5 5
฿1,900 รุ่นที่ 10
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
23 20
฿1,900 รุ่นที่ 26
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1B เรียน วันจันทร์, พุธ 20.00 น.
6 5
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
10 10
฿1,900 รุ่นที่ 5
ติวการอ่านเพื่อเสริมการพูด สำหรับผู้เรียนจบ มินนะ 1
20 20
฿1,500 รุ่นที่ 1
เรียนคันจิสำหรับสอบ N5,N4 เรียนพุธ ศุกร์ 20.00
10 10
฿1,500 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ พฤหัส 20.00
21 20
฿1,900 รุ่นที่ 25
ภาษาจีนระดับต้น 2 เรียนวันอังคาร, พฤหัส 20.00 น.
10 10
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
10 10
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารทางธุรกิจ
10 10
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.0...
12 10
฿1,900 รุ่นที่ 5
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 09.00
20 20
฿1,900 รุ่นที่ 24
ทบทวนไวยากรณ์ที่จำเป็น เรียน อังคาร พฤหัส 20.00 น.
16 10
฿1,500 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนอังคาร, พฤหัส 20.00
14 10
฿1,900 รุ่นที่ 9
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน วันจันทร์, พุธ 20.00 น.
12 10
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00 น.
10 10
฿1,900 รุ่นที่ 6
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ พุธ 20.00
30 20
฿1,900 รุ่นที่ 23
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน เสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
12 10
฿1,900 รุ่นที่ 6
คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสด + บันทึกย้อนหลัง
1 1
฿3,000 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 09.00 น.
12 10
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00
29 20
฿1,900 รุ่นที่ 22
เรียนคันจิพื้นฐานสำหรับสอบ N5 เรียนพุธ, ศุกร์ 20.00
18 10
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.00
27 20
฿1,900 รุ่นที่ 8
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันอังคาร,พฤหัส 20.00 น.
24 20
฿1,900 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 08.00
44 30
฿1,900 รุ่นที่ 21
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน อังคาร, พฤหัส 20.00 น.
23 20
฿1,900 รุ่นที่ 5
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันจันทร์,พุธ 20.00 น.
22 20
฿1,900 รุ่นที่ 5
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน พุธ ศุกร์ 11.00 น.
88 50
ฟรี รุ่นที่ 4
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเร่งรัด
7 5
฿1,900 รุ่นที่ 1
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันพฤหัส,ศุกร์ 10.00 น.
224 50
ฟรี รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์, พฤหัส 20.00
57 30
฿1,900 รุ่นที่ 20
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน เสาร์, อาทิตย์ 10.00 น.
174 50
ฟรี รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
41 30
฿1,900 รุ่นที่ 7
เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
73 50
ฟรี รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1B เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี 20.00 น.
30 30
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร, พฤหัส 20.00
52 30
฿1,900 รุ่นที่ 19
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันจันทร์, พุธ 10.00 น.
68 50
ฟรี รุ่นที่ 1
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันจันทร์, พุธ 16.00 น.
74 50
ฟรี รุ่นที่ 2